Miljøpolitik

HJM Recycling`s formål, er at modtage og bearbejde metalaffald, herunder kabler, samt katalysatorer under Miljøstyrelsens skrotordning. Virksomhedens vigtigste arbejdsopgave består i at få det modtagne materiale opdelt i ensartede fraktioner så den videre bearbejdning kan foregå så effektivt som muligt, så mest muligt kan genanvendes.

HJM Recycling vil i det daglige arbejde sikre at miljøbelastningerne fra virksomhedens aktiviteter minimeres. Arbejde skal medføre en løbende forbedring på miljøområdet.

Det er vigtigt at medarbejderne har kendskab til miljøpolitikken, og de specifikke aspekter og konsekvenser, der er relevante for deres job og aktiviteter samt hvordan de kan bidrage til at nå de miljømæssige mål, miljøindsatsen og krav om overensstemmelse.

Som en naturlig fortsættelse af dette har HJM Recycling udarbejdet følgende miljøpolitik: 

  • HJM Recycling vil ved at opretholde et certificeret miljøledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 14001 sikre en løbende forbedring på miljøområdet og forebyggelse af forurening fra virksomheden.
  • HJM Recycling ønsker at reducere energiforbruget så påvirkning af miljøet minimeres.
  • HJM Recycling stræber efter at overholde gældende lovgivning på miljøområdet.
  • HJM Recycling bearbejder de indkomne fraktioner, så mest muligt kan genanvendes.
  • HJM Recycling fører løbende kontrol med alt udendørs oplag, så der ikke sker udvaskning til det omkringliggende miljø.
  • Miljøpolitikken er offentlig tilgængelig og udleveres derfor til kunder, underleverandører, miljømyndighed, naboer samt til andre interesserede.
Se ISO certifikat

Kontakt os...

Vi tilstræber at være førende på vores felt og vægter faktorer som fremsynet- og bæredygtighed, seriøsitet, tillid og tilfredshed højt.